Höstterminen 2020

Registreringsinformation

Registreringsperioden är den 3 - 24 augusti. När du fått andra antagningsbeskedet så måste du registrera dig på de kurser du har antagits till och har för avsikt att läsa. Detta kan du göra från och med den 3 augusti.

Registrering för antagna utan villkor

Skaffa först ett studentkonto hos Uppsala universitet, läs mer om hur du gör det här: https://www.uu.se/student/valkommen/registrering/

När du skapat ett studentkonto så kan du registrera dig. Registrering görs via Studentportalen och registreringsperioden HT20 3-24 augusti. I Ladok (student.ladok.se)  kommer du själv kunna se direkt om din registrering gått igenom. Har du problem med registreringen, kontakta oss på: studentadmin@nek.uu.se

Registrering för antagna med villkor (VI)

1. Du ska registrera dig genom att skicka e-post till studentadmin@nek.uu.se senast den 24 augusti. Kom ihåg att alltid skicka med ditt för- och efternamn, personnummer samt vilken kurs det gäller.

2. För att du sen ska kunna behålla din plats måste visa att du uppfyller behörighetskraven genom att skicka in ett studieintyg till studentadmin@nek.uu.se senast den 17 september. Glöm inte att skriva vilken kurs det gäller.

Reservantagning

Om det blir lediga platser kommer reservupprop att ske via Zoom-länk den 26 augusti 2020 klockan 10.00. Mer information kommer att publiceras på vår hemsida www.nek.uu.setisdag 25 augusti. OBS! Inget utskick kommer att ske från institutionen.