Nationalekonomiska institutionen

För frågor angående grundutbildningen 018-471 5108
För frågor angående forskarutbildningen 018-471 5106

Besöksadress: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10,
Postadress: Box 513, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 5108
Fax: 018-471 1478
E-post: info@nek.uu.se

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Bitr. prefekt :

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Administrativ samordnare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Personaladministration: