Arbete mot diskriminering och kränkningar

Har du råkat ut för kränkningar eller diskriminering enligt någon av diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen kan du göra en anmälan. Vänd dig till någon av följande personer:

Alla inkomna anmälningar behandlas med största hänsyn till anmälaren och kommer inte delges andra utom de som är direkt berörda.

Läs mer om Uppsala universitets riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen