Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen består av nio ledamöter; prefekten (ordförande), fyra lärarrepresentanter, en doktorandrepresentant, två studeranderepresentanter och en representant för administrationen. Därutöver finns åtta suppleanter. Representanterna för lärare och administrativ personal väljs genom val i respektive personalkategori för en mandatperiod på tre år. Studeranderepresentanterna väljs genom val bland studenterna för en mandatperiod på ett år.

Styrelsen sammansättning

Ordinarie ledamöter

Lärare

Eva Mörk (ordförande)
Niklas Bengtsson
Helena Svaleryd
Arizo Karimi
Per Engström

Doktorand

Alexander Czarnota

Studerande

Cassandra Granlöf

Administration

Camilla Scheinert

Suppleanter

Lärare

Mikael Bask
Teodora Borota Milicevic
Georg Graetz
Mounir Karadja

Doktorand

Henning Ottmar

Studerande

Linnea Lexander
Oskar Holm

Administration

Nina Andersson

Senast uppdaterad: 2022-03-24