Forskarutbildning

Forskarutbildningen i nationalekonomi förbereder dig för en akademisk karriär, men också för kvalificerade arbeten inom privat och offentlig sektor, både i Sverige och utomlands. 

Institutionens handledningskapacitet är särskilt stark i arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, offentlig ekonomi och politisk ekonomi. Mer information finns på den engelska sidan.