Nationalekonomiska institutionen

Vi som undervisar dagens studenter är samhällsengagerade forskare som verkar i en internationell forskningsmiljö.  Våra forskningsresultat publiceras i ledande tidskrifter och används som underlag vid politiska beslut.

Information till studenter om coronaviruset

Seminarium och andra aktiviteter

Nationalekonomiska institutionen

Biblioteket på Ekonomikum
Biblioteket på Ekonomikum

Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen vid institutionen är främst inriktad mot arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, politisk ekonomi och offentlig ekonomi. 

Läs mer om nationalekonomiska institutionen

På gång
  • 27 maj, 10:15–13:00 Dmytro Stoyko disputerar, Hörsal 2, Ekonomikum, Uppsala universitet. Titel: Expectations, Financial Markets and Monetary Policy
  • 29 maj, 13:15–16:15 Paula Roth disputerar, Hörsal 2, Ekonomikum, Uppsala universitet. Titel: Essays on Inequality, Insolvency and Innovation

Karta som visar Ekonomikum

Hitta hit

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10 B, våning 4

Kontakt:
Studentkontakt: studentadmin@nek.uu.se
E-post: info@nek.uu.se
Telefon: 018-471 00 00