Vi som undervisar dagens studenter är samhällsengagerade forskare som verkar i en internationell forskningsmiljö.  Våra forskningsresultat publiceras i ledande tidskrifter och används som underlag vid politiska beslut.

Registreringsinformation våren 2020
Lediga doktorandtjänster i nationalekonomi
Lediga jobb som forskningsassistenter

Seminarium och andra aktiviteter